Mr. Đàm Quang Trung (Design Leader)

“Duy mỹ khắc nghiệt” – Tôi theo đuổi sự cầu toàn tuyệt đối trong thiết kế