MR. THANH TÙNG (CEO)

Đối với tôi, lương tâm nghề nghiệp và sự tận tâm với khách hàng là yếu tố hàng đầu duy trì thành công của KIM