Mr. Hoàng Tiến Dũng (Construction Supervisor)

Tôi tự hào với công việc của mình: Đồng nhất bản vẽ và công trình hiện thực